Go to National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa Go to Te Ao Hou homepage
No. 71 (1973)
– 6 –

He Tira ki te Tangihanga mō Nehe

Nō mua tata atu i te tina, ka patu mai te waea a Āpirana1 kua hinga a Nehe no te iwa karaka i taua ata. Pēnei ai tēnei mea. Rongo ana te tangata kua hinga a mea, ko te mahi he waea haere. Na, ka hui mātau i tō mātau mate, ka anga hoki ki te whakarite mo te tira haere ki te tangi. Ko tō Koro2 rāua ko tō Nēpia3 ngā waka wātea, ā, ka whakaritea ko wai hei runga i tētahi, i tētahi.

I te mea he moata ākuni te hanatu a Koro mā, ka whakataua me tatari mai rātau ki ngā raorao ki Takamore. No te wāhi kotahi atu mātau, arā, no te māngai o te Ika-a-Māui, nā reira kia kotahi rōpū te whakaeke. Ka pēneitia, ka ngēwari hoki te whakahaere o te marae, ā, ahakoa pēhea te kaitā4 o te rōpū, ko te marae i kore.

I te ata, ka hoki atu mātau. Ko te mahi i te huarahi he kōrero i ngā kōrero mō Nehe, he ako, he waiata i ngā waiata i titoa e ia, i ngā mea i kaingākautia e ia. Hei kura tēnei i a mātau hei tukutuku i ngā tangi, i ngā wawata o te hinengaro ngunguru.

Ka eke ki runga o Takamore, tē kitea atu a Koro mā. I te mea kāre anō kia kaha te tītaha o te rā, ka tatari mātau, ā, ka tatari. Kua tō tonu te rā ki runga i a Rangi-Tawāea. Ka āwangawanga koi pōngia ki te ara. Ko te awatea te wā whakaeke—he mahi kē anō tō te pō. Nā reira ka whakaae mātau me whakaeke i taua wā tonu, ko mātau anake. Ka ū atu ki te pā, ka whakamāramatia mai e tētahi o ngā kaikaranga me pupuri ake tā mātau whakaeke kia wātea mai te marae. Kāre e taea tēnei mea—me āta tatari—me te āhua mate roto noa iho o te tangi.

Kātahi au ka āta titiro atu, ka āta whakarongo. E auē ana te whānau me te takatū. E kā ana ā rātau ahi. Ka rongo au i te tangi e huhuti ake ana i roto i a au me te whakahīhī. Ko te iwi kāenga i te taha mauī kē o te wharenui o Kapohanga kia tata ai ki ā rātau kōhua. Ko te manuhiri i tahaki i te taha katau. Nā reira pea i rerekē ai tā rātau haere ki te hongi, inā tīmata kē atu i ngā tāngata i waho nei e tūtū ana. Otirā kāre he raruraru ki a Ngāti Porou, ko te hongi te mea nui.

Nā, ka haramai te karanga a Whāia-i-te-Rangi, te karanga i karangatia e ngā whakatipuranga mai rānō. Ka whakaō atu tēnei e whakaeke atu rā. Haere atu ngā poroporoaki, ngā mihi. Rongo ake au nōku tētahi o ngā reo rā, ā, pokia noatia e te auē. Tangi atu, tangi mai. Tata atu, tiro atu ki te roro o Kapohanga, kātahi anō ka whakaaea kua hinga te kaihautū o ngā waka. E moe mai ana i te moe a te hunga kua whetūrangitia, e mau mai ana i ngā taonga tuku iho a ōna tipuna. Ā, ka āhua ngāwari te ngākau, ka hoki mai ngā whakaaro, kua tirotiro haere anō, kua whakarongorongo.

Kātahi ka whakatika mai te pūkōrero i te raparapa o te taha mauī e noho ana. Nā kua tīmata te whakawhitiwhiti kōrero. Mā te tohunga anake ki te reo Māori e hopu te wairua me te tikanga kei te rere i ngā kupu. Pēnā anō hoki ngā waiata.

Kāre i tino tutuki tā mātau, ka tatū mai te waka nunui o te tira kaitā tūārangi. Nā, kua pōnānā mātau kia wawe te wātea te marae. Ēngari ka haere tonu te iwi kāenga kia kitea ai he rangatira mātau ki ō rātau aroaro. Ka oti pai ēnei āhuatanga kātahi anō ka haere ki te wai ki te horoi. Ko te wai kei te roro o te wharekai, arā o Ngā-Tama-Toa. Ēngari i whakatūria he wai anō

1. Āpirana: Ko Āpirana Mahuika tēnei

2. Koro: Ko Te Kapunga Dewes a Koro

3. Nēpia: Ko Nēpia Mahuika

4. kaitā = nunui.

– 7 –

i te wāhi tūtū o ngā waka. Ko tēnei mō ngā tāngata kei te pōnānā ki te haere, mutu ana tā rātau tangi.

Ka aro kē atu mātau te kanohi ngaro, ki ō mātau mātua, ki ō mātau whanaunga ināianei, koia nei hoki te āhua o tāua o te Māori. Nā, ka kore e kite i ngā tira e whakaeke ana, e rongo rānei i ngā pōkeka, i ngā tangi whakahuahua i ngā whaikōrero me ngā waiata.

Me haere hoki ki te kai. Mutu rawa ake kua pōuri, kua kore te tangata e whakaeke. A Nehe, arā, a Hānara (Arnold) Tangiāwhā Te Ōhākī Reedy i mate i Tūranga i te 8 o Āperira 1971. He Ariki, he Tohunga nō Ngāti Porou.

Ko te kaituhi o ēnei kōrero ko Te Pākaka Tāwhai o Te Whānau-a-Umu-Ariki, kei Pōneke nei e noho ana, ā, e mahi ana.

Ko te wāhanga tuatahi tēnei o ngā kōrero i tukua atu ki te Kura Wānanga o Wikitōria kei Pōneke nei i Hepetema 1971.