Go to National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa Go to Te Ao Hou homepage
No. 59 (June 1967)
– 9 –

Kati Au Ka Hoki Ki
Taku Whenua Tupu …

Hoki ana ngā whakaaro ki te wā i whakaakona tuatahitia mai ki a au te waiata nei, arā, te waiata aroha a Puhiwāhine, Ka eke ki Wairaka ka tahuri whakamuri … Nā te tau o tēnei rārangi o taua waiata ki taku kaupapa kōrero, a, nā te tau anō hoki o ētahi o ngā whakaaro o roto i taua waiata i waiho ai e au koinei hei upoko mō ngā kōrero me ngā whakaaro e whai ake nei.

Nā, kua tae mai te wā hei āta whakaarotanga mōku te take nei—me hoki atu rānei au ‘ki taku whenua tupu’ me noho mai rānei ki konei, ki te wāhi kua waiho nei e au hei kāinga tuarua mōku; e ea ai te whkataukī, ‘Mate kāinga tahi, ora kāinga rua’. Ko te pātai nei kei roto i a au e tāhurihuri ana, a, nā tēnei i tuhia ai ēnei whakaaro ruarua ōku.

Nā te aha kē rā au i pēnei ai, i āwangawanga ai ki te hoki atu ki te wā kāinga nā? E ai ki ngā pānui, ka mutu kē mai te ātaahua o tō tātou whenua—kore kē ētahi atu whenua i rite ki tō tātou te paku ēngari e whai ana i ngā momo āhuatanga katoa i runga i ōna moutere e rua. Arā, ko ngā maunga o Te Waipounamu hui atu ki ērā o Te Ika-a-Māui, ko Ruapehu tēnā, ko Tongariro tēnā, ko Ngāuruhoe tēnā; ngā wai ngāwhā o Rotorua, ‘te wai koropupū i heria mai nei i Hawaiki rā anō’; ngā ana o Waitomo; ngā one maha mai i Te Hiku-o-te-Ika tae atu ki Murihiku; ngā roto maha o ngā moutere e rua, arā, a Taupōnui-a-Tia, a Waikaremoana, a Manapōuri, a hea ake, a hea ake. Nā ēnei taonga a tātou i haere atu ai te tini o te tangata ki te mātakitaki haere i tō tātou whenua, a, ko ēnei mea e kore kē e kitea i te whenua kotahi atu i Aotearoa. Ae, he whiwhi rawa atu tātou; āpiti atu hoki, kāore kē e rangona te kaha o te makariri ki konā pēnei me konei, a, ko te raumati tētahi wāhanga o te tau kōre i te tino mōhiotia mai ki konei! Mā koutou e whiriwhiri atu i ēnei āhuatanga ko tēhea whenua e pai ana ki a koutou, ko tēnā rānei, ko tēnei rānei. Engari ahakoa ēnei taonga, kei te āwangawanga tonu au ki te hoki atu.

Nā taku roa mai pea ki konei i tīmata ai te huri haere o aku whakaaro ki te wā kāinga—ko te tohu rā tēnei o te koroua haere! Kei te huri anō hoki aku whakaaro ki aku aituā, arā, ki aku mātua whāngai kua kapoa atu nei e te ringa kaha o Aituā:

E Kui, e Koro, haere, haere: haere atu ki tō tātou nuinga i te Pō. Kua tata te wā e hoki atu ai ki te tangi-ā-tinana atu ki a kōrua, nō reira moe mai, moe mai i te moe tē whakaarahia.

Koinei te take nui i pīrangi hoki atu ai au —he hoki atu ki te ngaki i aku mate. Engari atu i tēnei he aha kē rā te take o te hoki atu? Ae, koinei te mate, e hoa mā, he rapu take a whai hua ai te hoki atu!

Ko ngā take i pīrangi noho mai ai ki konei ko ēnei e whai ake nei.

Ko te mea tuatahi ko te tata atu o tēnei whenua ki ērā o tāwāhi, arā, ki Wīkī, ki Tiamana, ki Hōrana, ki Itari ki hea ake, ki hea ake. Kua nui ngā whenua o tāwāhi kua tae au, a, kua whai hoa au i aua whenua katoa. Mā te mātakitaki haere i ngā whenua o ētahi atu wāhi e mōhio ai tātou ki ngā iwi o te ao, a, e iti ake ai te kūaretanga o tētahi iwi ki tētahi. Mā te pēnei anō hoki e mōhio haere anō ai tātou ki ngā tikanga o ngā whenua nei. Ki tōku whakaaro he mea pai tēnei, te whakaiti haere i te kūaretanga o tētahi iwi ki tētahi. Ki te hoki atu au me pēhea e taea ai ēnei hiahia ōku te whakangata?

Ko te mea tino kino ki a au ko te kaha kūare o ngā mea o te kāinga nā, Māori, Pākehā, e tae mai ana ki konei. Ki konei ka whakaaetia te tangata ki te whai i tāna i hiahia ai—ko tēnei mea ko te whāiti o te hinengaro kāore i te tino mōhiotia mai ki konei, arā, ki Rānana nei, otirā ki ngā tāone nunui o tāwāhi. Koinei rā te mea nui ki a au, ko te wātea ōku ki te mahi i āku mahi, a, ki te whai anō i tāku i pīrangi ai. Ko ētahi o aku hoa kua hoki atu ki te wā kāinga nā kei te rika katoa ki te hoki mai ki konei, a, ko te take i

– 10 –

pērā ai ko tāku i mea i runga ake nei—ko te whāiti o ngā hinengaro o te nuinga o ngā mea o konā. Nā, kua kite iho koutou ahakoa te ātaahua o te whenua, ki te kore te tangata e āhei ki te whai i tāna i hiahia ai, e kore kē ia e pīrangi noho atu.

Nāwai rā, kua tino hōhā nei au ki ngā mea taetae mai i te kāinga nā ki konei i tō rātou kaha kūare. Tokohia kē mai nei ngā Pākehā kua pātai mai ki a au, ‘He Māori anō koe?’ Tēnā ko ngā Māori, ka rongo ana i a au e kōrero Pākehā ana ka titiro rere kē mai ki a au—nā te rere kē pea o te tangi o taku reo ka kōrero anō au i tēnei reo. Engari ki te kōrero māoritia atu a Māori mā, kua titiro pōrangi mai pēnei i te mea, ‘Nā wai koe i kī atu kia kōrero Māori mai ki a au?’ Nā, kia mōhio mai koutou, katoa ngā Māori kei te taki taetae mai ki konei kāore i te mōhio ki te kōrero Māori; ko ētahi kei te paku mōhio ki te whakarongo, a, ko te nuinga kāore i te mōhio ki ‘ngā mahi a te rehia’. Nā, kua mōhio mai koutou ki te āhua rere kē te tangi o te reo o te tangata, arā, ki te rere kē ki tō te nuinga momo kōrero, kua tiro mākutuhia e ngā Pākehā, a, kua kīia e ngā Māori he whakahīhī. Nā, ki te kōrero māoritia atu a Māori mā, ka kīia tonutia taua tangata he whakahīhī. Mehemea he pēnei ngā Māori kei te whakawhiti pēnei mai, ka pēhea kē mai rā te nuinga inā hoki atu au?

E kare mā, kaua e riri mai ki tēnei e whakapuaki nei i ōna whakaaro ēngari he mea nui rawa atu ki a au te wātea o te tangata ki te whai i tāna i hiahia ai. Nā te mea kua rima tau au ki konei kua waia au ki tēnei ‘taonga’, a, nā taku mōhio e kore e pērā ka hoki atu ana au i āwangawanga ai au, tā koutou mōkai. Otirā mā te hoki atu anake e mōhio ai au pēhea, pēhea.

E kī ana te whakataukī, Whāia e koe te iti kahurangi; ki te tuohu koe me maunga teitei. Ko taku ‘iti kahurangi’ ko tēnei, ko te āhei ōku ki te whai i tāku i hiahia ai; ko te ‘maunga teitei’ ko te āwangawanga kei roto nei i a au e koroi ana. Mā te whakakore rā anō o te ‘maunga teitei’ e kitea ai ‘te iti kahurangi’.

Waiata Pononga

Ka tū au ki ngā huarahi
E roherohe ana.
He wahine pororaru e,
Me haere pēhea au?
Kukume ana te tiana
Ki te Hauāuru,
Ki reira kai horohoro ai
Purupuru kākahu ai
Whakakakara ai
He mea whakahīhī.
Kukume ana te wairua
Ki te Tairāwhiti,
Ki reira takoto ai
Whakangā ai
Noho kore hereherea
Ki te whai i te
Rongopai e.

 

I stand upon the place
of separate pathways.
Woman of indecision.
Which way shall I go?
My body is drawn toward
The West,
Where it may wallow and feed,
And adorn itself
With outward grace.
A thing of conceit.
My spirit yearns
For the East
Where it may lie
And rest
And live unfettered
In the quest
For peace.

 
– 11 –
 

Me taku ngākau …
He ngākau tōku?
E wahine pononga,
Tūmatarau,
Kōtiro kore iwi!
Kei hea tāu mere pounamu,
Kei hea tō kahu kiwi?
Kei hea tōu raukura,
Kanohi ātaahua rānei?
Tū tahanga koe e kui!
Ko tāku katoa
Kei konei
He ringa pungapunga
He waewae pungapunga
He toto kōrorirori e.
Kāhore mōku tēnā haerenga
Ko tēnā ara rānei.
Te huarahi mōku
Māku tonu e topetope atu
Mā waenganui tatarāmoa
Puta tonu atu
Turi ana ngā taringa
Ki te umere
E whakaminamina nei
Ngā hua o te ao.
Whakarongo kore
Ki ngā kōhimihimi whakangāwari,
Whakamoemoe, whakamāngere e.
Ahakoa he hunao
Mātāmua te haere.
He mahi pai te kahu kiwi
Hei whakamahana taku uma mātao,
Ko te tika, ko te mōhiotanga
Hei raukura
Mō taku rae pononga.
Ko ngā hua o te mātauranga
Te mere pounamu.
Ki taku ngākau
He aroha noa iho.
Ae e porori mokemoke
Uri o te moenga hoariri
Ko koe anō,
Piripoho
Wiriwiri ana,
Akuāianei ka mōhio koe
Ka mōhio ki te aroha tangata.
Mā reira e hine
Ka tū koe
He uri nō ngā atua.

 

And my heart …
Have I a heart?
You crude and covetous woman
Daughter
of no race.
Where is your greenstone mere
Your cloak of kiwi feather?
Where your crown of honour
Even a lovely face?
Denuded of all grace are you!
All that I am
Is here
In yellowed limbs
And curdled
Blood.
That pathway is not for me
Neither is that.
I must hew my own way through
The tangled undergrowth
Toward the open space.
My ears are deaf
To the screaming
Allurement
Of worldly gain.
Neither do I hear
Whispers and soft sibilance
Of sanguine sloth.
Although I be unfeathered chick
Forward shall I go.
Good deeds shall be the kiwi cloak
To warm my chilly breast,
Wisdom and truth
Shall be adornment
For my lowly brow.
The fruits of knowledge
Shall be the greenstone mere.
And in my heart
Shall be love.
Ah yes, you lonely waif,
Product of bedded strife,
Even you,
Oh child in arms,
Oh shivering babe,
Soon you shall know,
Know the love of man.
Then dear maid
Will you be
The kin of Gods.

nā Katarina Mataira

– 12 –

He Oriori

Hine e hine
Taku mōkai taku ngākau
Piri mai anō ki a au
E awhi atu nei.
E haere ana koe e hine
E haere ana.
Kaua e tangi e hine
E ngote ki taku uma.
Ahakoa tō pakupaku
Kia mōhio koe,
Ki tēnā kume ki tēnā
E rere atu ana te miraka
Kikī tonu ki te mamae.
Ka mutu i konei e hine.
E haere ana koe
Ki ētahi atu.
Ka riro atu koe
Arā nā rāua tonu.
Noho mai au e tangi atu nei
Mamae ana e.
Koiri ana te ngākau i te uma
Aue te mamae e.
Kia tipu koe e hine
Ka hoki mai anō pea ki a au
Kia pupuri anō au ki a koe
Kia titiro noa atu
Kia kōrero mai pea koe
E Mā, e Mā, e Mā.

nā Katarina Mataira