Go to National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa Go to Te Ao Hou homepage
No. 29 (December 1959)
– 3 –

HAERE KI O KOUTOU
TIPUNA

Picture icon

HAERE KI O KOUTOU TIPUNA

LESLIE GEORGE KELLY

Mr Leslie Kelly, engine driver and noted Maori author, was killed in a train smash at Motumaoho last August. He descended from Kenehuru, of Ngati Mahuta, and Edward Meurant. He was given the Maori name of Te Putu. He was born in 1906 and educated in Auckland. His two major works were ‘Tainui: The Story of Hoturoa and his Descendants’ and ‘Marion Dufresne at the Bay of Islands’. He was a senior engine driver; only a few weeks before his death he had passed an advanced technical examination on railway engines.

TEOTI TIMOTI KARETAI

One of the best-known Maori personalities of Otago, Mr Teoti Timoti Karetai passed away last September. A descendant of the chief Karetai, he was upoko runanga at Otakou and chairman of trustees of the local hall and church. As a young man he was a lighthouse keeper, later he had his own farm at Cape Saunders. In the vital period of transition between ancient and modern days, Teoti Karetai played a vital part.

TE PIKI RANGIWATEA TE IKI

One of the oldest chiefs of Taranaki, Mr Te Piki Rangiwatea Te Iki died at Okaiawa last September at the age of 92. He was a son of Te Ikamoeone, of the Ngati Ruahine subtribe of Ngati Ruanui. He was associated with the movement at Parihaka initiated by Te Whiti and with his wife Matengaio was a lifelong adherent of Te Whiti's teachings.

FATHER RIORDAN

A priest whose life was dedicated to the welfare of the Maori people, and an outstanding preacher and public speaker, the Rev. James John Riordan, S.M., died suddenly last August. Father Riordan was born in 1896 and worked as a priest in the Maori missions of the Wellington archdiocese. His greatest achievement was the establishment of Hato Paora College at Feilding. He was awarded the C.M.G. in 1949. He was the founder of the Ngati Riatana Club in Wellington.

MAURICE VINCENT BELL

Mr Maurice Vincent Bell, a former commissioner of the Maori Land Court and a prominent welfare worker for the Maori people, died recently in Auckland aged 61. He was born in Feilding and spent his working life in the Department of Maori Affairs, and as commissioner. He was known to the Maori people as Te Pere.

TAMARAU TAKARUA na IKI POUWHARE

Tuuhoe o runga i ngaa marae maha o roto i te rohe, teenaa koutou, teenaa koutou. Kua uru taatau ki te tau hoou e kiia nei ko te tau 1959. Kua titiro ki mua, ka titiro ki muri, tere tonu te kite o te ngaronga me te paa mai o te mamae. ki te ngaakau me te aroha ki too taatau taina, tuakana, paapaa, koroua, ki a Tamarau. Naa te tau hoou i whakaatu kua mate a Tamarau. Kua kore i kitee i runga i ngaa marae i ngaa Hanuere, i ngaa Hurae, i ngaa tekau maa rua o roto i te tau 1959. Noo reira e ngaa rangatira o roto i te rohe o Tuuhoe hai mihi whakamutu atu ki too taatau rangatira, ki a Tamarau:

Tamarau Tuu-kete-nui, e ara ki runga ra!
Kauhautia ra te kauhau ariki,
Ko Toroa, ko Tuuhoe-pootiki,
Ka puta ra koe ki te whai-ao, ki te ao-maarama.
Ka ngarue te whenua, ka ngaoko te moana,
Tangi ai oo iwi, e koro, ki aa koe.
Ka riro atu na koe, i ohou tiipuna,
I a Mate, i a Pirau, i a Ngaro-ki-te-poo,
I a Tuu-hikitia, i a Tu-hapaina,
Tuu-marere-i-runga, Tuu-marere-i-raro.
Kai ai te aroha i roto i te tangata,
Kia niwha te tapuae, tohe toto te tapuae, ritoto te tapuae,
Hara mai te mate hai kai e-e.

Tipi nuku, tipi rangi, ko koe kai tipia noatia
E Houhou-nuku, e Houhou-rangi
Hinga atu, hinga mai, takoto i ngaa waa takoto i o te nuku,
He tapu te rangi tee tuatua, he tapu te rangi tee wawaaia,
E kii mai ana koe, me nukunuku, me nekeneke,
i runga i oo iwi. Koia Taane amo ake, amo ake
Tuuhoe i toona raukura, i a Tamarau, tuaia e te mate.
Ka riro ki raro ra ki te Poo-uriuri, ki te Pootangotango,
Ki te Poo-oti-atu, ki a Ruaumoko.
Whakarere iho ana te tangi a Onewhero,
“Ko manini tua, ko manini aro,
Ka tangi a Tuuhoe, ka tangi wiwini,
Ka tangi a Toohea, ka tangi wawana,
Kuukuutia, koorukutia hai i-i.”