Go to National Library of New Zealand Te Puna Mātauranga o Aotearoa Go to Te Ao Hou homepage
No. 20 (November 1957)
– 43 –

TE KORERO O TORERENUIARUA

Na Kuaotepo, ka noho i a Teanauoterangi kia puta ki waho ko Hoturoa, ka noho i a Whakao-tirangi kia puta ki waho ko Torerenuiarua, ka noho ia Manakiao, kia puta ki waho ko Taimanawapohatu. Na Taimanawapohatu ko Tai, ko nga uri tenei o Torerenuiarua, e karangatia ko Ngaitai ki roto o Torere. Kia hoki rua ake taku korero mo Torerenuiarua i whai nei i a Taikehu o runga o Te Arawa waka hei wahine mana, kaore a Torerenuiarua i pai atu. Hei whakatikatika ake i te korero kei te “Ao Hou May Issue 1957”, e korerotia, ara i whai a Rakataura i a Torerenuiarua hei wahine mana. Ko te tohunga tenei nana i tarai a Tainui Waka. I whai ke tenei tangata i a Kahukeke taina o Torerenuiarua Me hoki whakamuri ake he korero maku mo Taikehu i whai nei i a Torerenuiarua, mai i te motu nei i a Tangihia i u nei nga waka ki te patu o mo te whakawhititanga mai, kaore ano a Torerenuiarua i pai atu. Hei whakapoto i te korero. Ka u a Tainui waka ki Tikirau ara ki Whangaparaoa ka whakahau a Torerenuiarua ki tana Papa ki a Hoturoa kia haramai ratou, ka whakarerengia atu a Taikehu. I u mai te waka ki Pukeiahunoa, kei Torere kainga tenei wahi, i makere mai hoki a Torerenuiarua. I konei ka tukua iho e tona whaea e Whakaotirangi te Rokuroku Tinaku ma ta raua tamahine. Ka mahue iho a Torerenuiarua i konei ka haere te waka a Tainui ki te Tai-Whakararo ma Waikato me Ngatimaniapoto e korero nga whakaunga o Tainui ki tera tai. I tenei wa me hoki ake he korero maku ki te kahenotanga mai o te waka nei o Tainui i Whangaparaoa, i whaia mai nei e Taikehu ma te taha tika o Takutai. I korerotia ai e ona mana “E kore koe e kite i a Torerenuiarua kua Kohatuketia”. Tona taenga mai ki tetahi pari toka, ka werohia e ia ki tana hoe he kimi nana i a Torerenuiarua, i te korero a ona mana ki a ia. E karangatia ana tera waahi mai i reira ki tenei ra ko Toka Puta. Te korenga e kitea e ia i roto i te toka nei ka whakatakina mai e ia ki te ‘Huka o te Tai’, ka kitea iho e ia ko nga tapuae anake. Katahi ka whakatauki iho ia “Ko te Ha noa o nga tapuae” a mai i tera wa ki inaianei, e mohiotia ana tera waahi ko te ‘Hanoa’. Ka eke mai ia ki te tuamaro o te Akau o Torere e karangatia nei ko Tamatea Tipi. Tomo rawa atu ki te

The author questions the genealogy in our story of Torerenuiarua published last May. According to him, Rakataura, the priest who shaped Tainui canoe, took Kahukeke the younger sister of Torerenuiarua to wife, but her own genealogy was as follows:

From Tai, the offspring of Torerenuiarua came Ngaitai, the tribe inhabiting Torere in the Bay of Plenty.

awa i Takataka, kapiki ki etaumata o Rongomaeteururangi. I reira ka kite iho a Taikehu i te ahi a Torerenuiarua e ka ake ana i roto o te Wainui, kua tae mai te mohiotanga ki a ia e kore e mau i a ia a Torerenuiarua. Ko tana whiunga tena a tana hoe, a ko tera waahi “Ko te hoe a Taikehu”. Waiho hoki ake kia whakatutukitia ake te waahi ki a Torerenuiarua ki te maara i whakatokia nga tinaku ki te maara [ unclear: ] e karangatia nei i Torere ko Otuhawaiki. Tona ahunga atu ki roto o te Wainui ka tutaki a ia ki a Manakiao, ka moe raua, ka whanau ta raua tamaiti ko Tainui. Ka pakeke ka ki iho a ia, ‘Hei konei korua’ kia whakakohatu ake au i ahau ki roto o te wai nei. I muri nei toana taku upoko ki te kai, taku aroaro ki a tapu i a korua, e mau na tena tapu, taea noatia mai ki tenei ra. Ite mea kua whakarererea nei maua e koe, kia whakarakau ake au i au hei marumaru mo ta taua tamaiti, e tu mai nei he Nikau, a e mohiotia ana ko Manakiao Hei whakamarama ake ki te taha ki a Manakiao. Na Tangaroamaue ka noho i a Tehaerengaawatea kia puta ki waho ko Tai Kai Rakau, ka noho i a Kuranuiamonoa, ka puta ki waho ko Rauru ka noho i a Ruatangiawa ko Manakiao….